Vítejte na stránkách české HTA iniciativy

 

HTA CzC je nezávislá iniciativa pro implementaci zásad a principů „Hodnocení zdravotních intervencí”, anglicky “Health Technology Assessment” (HTA), do procesů hodnocení a rozhodování v klinické praxi. Hlavním cílem iniciativy je usilovat o využití principů a zásad HTA, tak jak jsou publikované v dokumentech EU grantů a nadnárodních i národních organizací, v České republice.

 

Autoři iniciativy (Doc.MUDr. Tomáš Sechser a Prof.PharmDr. Jiří Vlček) jsou přesvědčeni, že reálné implementaci principů a zásad HTA v české legislativě brání především nedostatek znalostí a zkušeností v praktické činnosti při hodnocení stanovisek. Jak bude opakovaně diskutováno na těchto stránkách, HTA představuje spolu s klinickými praktickými doporučenými postupy základní implementaci medicíny založené na důkazech. Snaha o implementaci HTA principů má také za cíl přispět k transparenci hodnotících a rozhodovacích postupů na všech úrovních. Má také přispět ke kultivaci zodpovědnosti (accountability) jako souhrnu vlastnosti či schopnosti vyvíjet své aktivity trvale udržitelným způsobem, který splňuje etická, právní, komerční i veřejná očekávání stanovená společností.

 

Updated [26.7.2011] Po roční zkušenosti s implementací zásad a principů „Hodnocení zdravotních intervencí, resp. Hodnocení zdravotních technologií” ang. “Health Technology Assessment” (HTA), do procesů hodnocení a rozhodování v klinické praxi u nás, přistupuji již sám (6R) k aktualizaci těchto webových stránek. Sám proto, že aktualizace bude vyžadovat velmi operativní postup, navíc za komentování skutečnosti raději ponesu odpovědnost samostatně.

 

S odvoláním na svobodu slova konstatuji, že vývoj lékové politiky i zdravotnictví v posledních 7 letech u nás je poznamenán agresivním vstupem „byznysu s chemikáliemi”, navazujícím mimo jiné i na dlouhodobý úpadek odborné veřejnosti, včetně klinické farmakologie. To vše v podmínkách masivní korupce a absence zodpovědnosti politiků i s nimi spojených lobbistických skupin. Zásadní legislativní pochybení v roce 2007 i 2011 mají jeden z hlavních rysů společný: absence politické vize a nastolení pseudopojištění řízené politiky zneužívající selhání odborné veřejnosti.  Politicky motivovaná farmakologická a farmaceutická odborná veřejnost umožnila prosazení pavědeckých interpretací základních pojmů farmakoekonomiky a v současnosti i HTA do připravované legislativy.

 

Tyto stránky budou přísně zaměřeny na odborný dialog založený na principech medicíny založené na důkazech (EBM) i dalších celosvětově používaných procesů hodnocení terapeutických intervencí, kam vedle HTA patří i CER „Comparative effectiveness Research” (CER), tedy výzkum komparativní = porovnávající terapeutické účinnosti.